Welkom bij Markant!
Grafisch Ontwerp
Advertenties
Brochures
Portfolio
Auto presentatie
Contact
Mark Antonissen
0646375859
info@markant.nu
Advertenties

Hoewel het aantal advertenties in kranten en tijdschriften terugloopt, zijn gedrukte periodieken nog altijd belangrijke middelen om uw publiek te bereiken. Een goed ontworpen advertentie in een goed gekozen tijdschrift of krant op het juiste moment, het juiste formaat en een strategische plek kan veel effect sorteren.

De strijd om de aandacht speelt echter op steeds meer fronten. Afhankelijk van de gewenste doelgroepen kunnen media als internet, e-mail en mobiele telefoon worden ingezet. Al of niet in combinatie met advertenties in gedrukte media. Daarbij gaan we gepersonaliseerde acties niet uit de weg. Ook voor deze cross-mediale benadering kunt u bij markant aankloppen. U heeft misschien alleen maar een vaag idee. Mijn vak is om dit idee om te zetten in een aansprekend ontwerp dat uitnodigt tot actie. Ik verzorg tekst, beeld en opmaak en beschik over de knowhow-ho om uw advertenties optimaal tot hun recht te laten komen in dagbladen, tijdschriften en digitale communicatiemiddelen.